top of page

Ervaart een team spanningen, lijkt communicatie moeilijk en daalt de productiviteit?

Als er in een team ingesleten patronen, blinde vlekken, teleurstellingen en meningsverschillen ontstaan kan de focus van de teamleden verschuiven van aandacht voor taken en verantwoordelijkheden naar de onderlinge relaties en verhoudingen.

 

Neemt de gezamenlijkheid af? Gaat de samenwerking steeds moeizamer? Lijkt het of spanningen binnen het team toenemen? Ontstaat er onvrede over elkaar, het leiderschap en de eigen rol?

 

Vanuit erkenning van wat er binnen het team speelt werken wij met team en leidinggevende aan een heroriëntatie op de organisatiedoelen, de functionele rollen en de manier van samenwerken.

Zo bieden we het team het perspectief van een nieuwe start.

 

Bent u op zoek naar advies en concrete ideeën over hoe binnen uw team de communicatie of samenwerking beter kan?

Neem dan contact op met Rob van den Biggelaar voor een vrijblijvende afspraak.

wandelen
bottom of page