Wij evalueren leidinggevende kwaliteiten met assessments

Onder ‘assessments’ verstaan wij het benoemen en beoordelen van kwaliteiten van kandidaten of medewerkers in relatie tot het functioneren in een leidinggevende context. Daarbij maken wij onderscheid tussen:

 • aanstellingsassessments, waarbij wij de match onderzoeken van een kandidaat voor een vacature voor een leidinggevende functie in uw organisatie,
 • ontwikkelassessments, om te evalueren welke ontwikkeling iemand nog zou moeten doormaken om aan het gewenste competentieprofiel van een leidinggevende binnen uw organisatie te voldoen
 • functioneringsassessments, waarin we u helpen beoordelen in welke mate het functioneren in een leidinggevende functie voldoet bij de wensen van de organisatie

Elke assessment duurt een werkdag, en wordt gevolgd door een uitgebreid rapport met onze conclusie en advies. In de basis bestaan onze assessments uit:

  • een persoonlijkheidsvragenlijst (de Big 5)
  • een psychologisch interview
  • een cognitief capaciteiten onderzoek
  • rollenspellen met een acteur
  • Opdrachten

Voor we een assessment-dag inrichten spreken we het doel van het onderzoek met u door. In ons advies geven we een oordeel over de haalbaarheid van het doel dat we samen bepalen, en de mate van risico die een medewerker of de organisatie loopt in het nastreven van die ambitie.

Wilt u ook graag weten of een medewerker in de juiste functie zit, of wat de beste kandidaat is voor een vacature?

Neem dan contact met ons op